برچسب: مصدومیت های ورزشی

0

پنج گام ایمن برای ادامه دادن تمرین شمشیربازی در دوره مصدومیت

خواه رگ به رگ شدن مچ پا باشد، یا آسیب مچ دست، یا کشیدگی عضله یا هر آسیب احتمالی دیگر، نگرانی جدی باید در مورد ایمنی و بهبود طولانی مدت آن باشد، زیرا اولویت...

0

پنج مصدومیت متعارف شمشیربازی و نحوة جلوگیری!

در کنار تمام مخالفت های فکری پیرامون شمشیربازی، قطعا یک عنصر خشونت فیزیکی همیشه همراه این ورزش نیز بوده است. اگرچه ما به شدت بر این باوریم که شمشیربازی یکی از امن ترین ورزش...

0

از کارافتادگی در شمشیربازی به سبب مصدومیت

آسیب دیدگی نه تنها در شمشیربازی بلکه در همة ورزش ها اجتناب ناپذیر است. وقتی قرار باشد از بدن خود استفاده کنید، بطور حتم برای آن اتفاقاتی رخ می دهد. به طور کلی این...

0

پیشگیری از مصدومیت (2)

 شکست دادن رقیب نامرئی شمشیربازها جیسون راجرز تمرینات قدرتی افراد زیادی برنامة تمرینات قدرتی و بدن سازی را برای بهبود عملکرد مهم می دانند. اما افراد کمتری درک می کنند که این برنامه به...

0

پیشگیری از مصدومیت (1)

 شکست دادن رقیب نامرئی شمشیربازها جیسون راجرز “موضوع نخست من پیشگیری از آسیب دیدگی است.“ این جملة حکیمانه متعلق به جرمی سامرز، عضو سابق 4 دورة تیم ملی سابر و مسئول کمیتة ورزشی پزشکی...

0

مصدومیت های البوی شمشیربازی و زانو

(پیش گیری و معالجه) لورنزو کیسرتانو بسیاری از شمشیربازها، چه خودشان و چه یکی از هم تیمی های خود، اثرات ویران کننده ای که مصدومیت می تواند بر روی تمرین داشته باشد را تجربه...