بایگانی‌ ماهانه: آوریل 2021

0

درمان آسیب های ورزشی

اکثر ورزشکارانی که دچار آسیب دیدگی ورزشی شده اند با اصطلاح درمانی RICE کاملاً آشنا هستند: استراحت، یخ، فشرده سازی و بالا نگه داشتن عضو. ضمن اینکه روش های درمانی دیگری نیز وجود دارد....

0

مراحل گرم کردن قبل از تمرین که نمی توانید از آن صرف نظر کنید

شما یک ورزشکار جوان هستید و بجای روزانه شش ساعت بازیXbox  یا  PlayStationدر واقع یک زندگی واقعی ورزشی را می گذرانید. شما به خودتان تعهد داده اید که در هفته “x” بار وزنه بزنید...

0

با ناراحتی و نگرانی خود مبارزه کنید تا به رشد برسید

همة ما دوست داریم راحت باشیم. به خصوص در مواقعی که اوضاع موجود باعث ایجاد ناراحتی و نگرانی در ما می شود. خوشبختانه در شمشیربازی، ما از هر نظر می توانیم راحتی و آرامش...

0

خودارزیابی ورزشکار قبل از شروع تمرینات فصل تعطیلی مسابقات

ورزش به بدن فشار زیادی می آورد. و ورود بدون آمادگی به برنامة تمرینی بعد از فصل مسابقات – یا بدتر از آن، تلاش برای بدست آوردن یک زیربنای قدرتی با “حداکثر” کردن فشار...

0

کیفیت رشد و آیندة شمشیربازی

تجهیزات در فعالیت های ما شمشیربازها، نقش اصلی را بازی می کند و نمایانگر شخصیت ما است، زیرا شمشیرهای ما معمولا نشان می دهد که ما شمشیرباز هستیم. برای بن پُل، که مدیر نسل...

0

با 10 تمرین نردبان چابکی سریع تر و چابک تر شوید

معمولا، مربیان برای بازیکنانی که پای سریعی دارند ارزش بسیاری قائل هستند، و برای کل تیم یک امتیاز شمرده می شوند. به این دلیل که توانایی حرکت سریع آنها در جهت های مختلف می...

0

سال 1400 بهتری داشته باشیم – هدف گذاری برای دوره های مبهم و متغیر

اگر سال 1399 چیزی به ما آموخته باشد، آن این است که سرعت کارمان را کاهش دهیم و بر مهم ترین جنبه های زندگی تمرکز کنیم. بنابراین، قبل از گرفتن هرگونه تصمیم و تعیین...

0

چرا باید از تست غربالگری سیستم عملکردی حرکت استفاده کرد؟

ممکن است شما یک ورزشکار عالی باشید، اما آیا از نظر آناتومی کامل هستید؟ مطمئناً، همة ما با یک نوع ساختار اولیه و از چند استخوان و عضله ساخته و پرداخته شده ایم. اما...

0

جدیدترین پروتکل و قوانین کووید 19 برای کلیة شرکت کنندگان در مسابقات FIE

FIE و برگزارکنندگان مسابقات پروتکل بهداشتی همه گیری COVID-19 را به منظور محافظت هر چه بیشتر از شرکت کنندگان وضع کرده اند. و اعمال این دستورالعمل ها شدیدا به همکاری، پشتیبانی و همبستگی شما نیاز...