بایگانی‌ ماهانه: ژوئن 2024

0

پدیده های پیش بینی نشده المپیک پاریس (اثر شماره 727)

گریز از غوغای بازی‌های المپیک پاریس برای هیچ کس امکان پذیر نیست، و اگر در حال حاضر با رسانه‌ها تعامل داشته باشیم، سخت است که هیجان و اضطراب این رویداد را حس نکنیم. توصیف...