بایگانی‌ ماهانه: فوریه 2020

0

“سنگ، کاغذ، قیچی” جواب در آستین داشتن در شمشیربازی

گفته می شود که شمشیربازی نوعی شطرنج فیزیکی یا چیزی در این زمینه است. اما بسیاری از والدین، و تعداد زیادی از شمشیربازان تازه کار با این توصیف مشکل دارند. من بحث هایی فراوانی...

0

مسابقة تمرینی در مقابل مسابقة رقابتی در شمشیربازی

هدف از هر مسابقة پیروزی است، درست است؟ خیر، اشتباه است. زیرا همة مسابقات شمشیربازی یکسان نیستند و شمشیربازها نباید در هر مسابقه بطور یکسان به هدف پیروزی شرکت کنند. شما در کلیة مسابقه...

0

چگونه شمشیربازها می توانند با مهربانی هم پیروزی و هم رفاقت را به دست آورند

آیا ما در ورزش می توانیم در عین حالی که رابطة مثبتی با حریفان خود برقرار می کنیم، به پیروزی برسیم و یک رقیب دلسوز و مهربان باشیم؟ جواب این سوال یک بلة کاملا...

اعتبار کدام یک از سلاح های شمشیربازی بیشتراست؟ 0

اعتبار کدام یک از سلاح های شمشیربازی بیشتراست؟

یکی از سؤال های متداول بین والدین شمشیربازها این است: “در بین 3 اسلحة شمشیربازی پرستیژ کدام سلاح بیشتر است؟“ می شود گفت که این یک سوال منطقی است، زیرا این افراد اطلاعات آنچنانی...