بایگانی‌ ماهانه: جولای 2024

0

آشنایی با ستاره های شمشیربازی المپیک 2024 پاریس(اسلحه سابر آقایان) (اثر شماره 734)

همان طور که به بررسی رشته های شمشیربازی المپیک ادامه می دهیم، بیایید اکنون توجه خود را به سابر آقایان معطوف کنیم. سابر پویاترین و انفجاری ترین سلاح در بین سه سلاح شمشیربازی است،...

0

آشنایی با ستاره های شمشیربازی المپیک 2024 پاریس (اسلحه فلوره بانوان) (اثر شماره 733)

این بار بیایید رویداد فلورة بانوان را در سومین قسمت از مقالات ما در مورد رشته های مسابقات شمشیربازی المپیک بررسی کنیم. فلوره اولین رشتة شمشیربازی بود که بانوان اجازه شرکت در آن را...

0

آشنایی با ستاره های شمشیربازی المپیک 2024 پاریس (اسلحه اپه بانوان) (اثر شماره 732)

در این مقاله در حالی که به سفر خود در رشته های شمشیربازی المپیک ادامه می دهیم، بیایید این بار روی رویداد اپة  بانوان تمرکز کنیم. این سلاح مانند مسابقات آقایان، ویترینی از استراتژی،...

0

آشنایی با ستاره های شمشیربازی المپیک 2024 پاریس (اسلحه اپه آقایان) (اثر شماره 731)

با نزدیک شدن به المپیک 2024 پاریس، خوشحالم که در حال تهیة مجموعه‌ای از مقاله‌ها هستم که به معرفی شمشیربازان برتر رشته های مختلف شمشیربازی می‌پردازد. این مقاله اپة آقایان را پوشش می دهد. سپس...

0

آشنایی با قوانین و اسامی تیم ها و بازیکنان گزینش شده برای مسابقات شمشیربازی المپیک 2024 پاریس (اثر شماره 730)

خاستگاه ورزش شمشیربازی را می توان در شمشیرنی یافت که برای هزاران سال انجام می شده است – کنده کاری هایی کشف شده در معبدی در نزدیکی اقصر (لوکسور) مصر شمشیربازانی را به تصویر...

0

راهنمای جامع مسابقات شمشیربازی المپیک (اثر شماره 729)

مسابقات شمشیربازی المپیک پاریس یک نمایش آنچنان برق آسا و تپنده خواهد بود که شما را روی صندلی میخکوب خواهد کرد. آن نوعی شطرنج فیزیکی است که با سرعت 145 کیلومتر در ساعت اجرا...

0

توهم ساده و بی زحمت بودن حرکات و هنر تاب آوری (درس هایی از راجر فدرر که می تواند شمشیربازی شما را متحول کند)(اثر شماره 728)

به عنوان مربی و والد شمشیربازی، من همیشه به دنبال بینش و خردی بودم و هستم که بتواند به رشد دانش آموزان و فرزندانم، چه در داخل و چه در خارج از سالن کمک...