بایگانی‌ ماهانه: می 2020

0

آیا سن 17 سالگی برای شمشیربازی مناسب است؟

سن 17 سالگی برای شروع شمشیربازی دیر نیست. در واقع هر کسی در این سن می تواند شمشیربازی را شروع کند و در سطح رقابتی بماند! اما اگر بخواهید یک المپین یا یک شمشیرباز...

0

آشنایی با تاکتیک های شمشیربازی (ویژة تماشاچیان)

پیچیدگی تاکتیکی شگفت انگیز شمشیربازی مدرن باعث شده است که لقب “شطرنج فیزیکی” به این ورزش اعطا شود. به همین دلیل درک بازی برای تماشاچیانی که با شمشیربازی آشنا نیستند می تواند دشوار و...

0

دستورالعمل و برنامة برگشت به تمرینات شمشیربازی

این دستورالعمل ایمنی پیشنهادی جهت بازگشت به تمرینات ورزشی مبتنی بر ملاحظات بهداشتی وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت و ستاد نظارت بر سلامت اماکن ورزشی و مقابله با  بیماری کوید 19 در خصوص...

4

چگونه می توانیم شمشیربازی را آغاز کنیم

آیا تاکنون به این فکر نیافتاده اید که چگونه می توانید با شمشیر بجنگید؟ برای بخشی از مردم هنوز غیرقابل باور است که شمشیربازی به ورزش تبدیل شده است. و به دور از هیاهو،...

0

به روز شدن برنامة مسابقات گزینشی المپیک 2020 توکیو

جادة گزینش شمشیربازی المپیک این بار دچار پیچ و خم اجباری شد و پدیدة ویروس کورونای امسال کل این روند را جالب تر و بسیار نامطمئن نمود. یکی از اخبار مرتبط و مهمی که...

0

فرآیند کار با تیغه در شمشیربازی

سیستم فرانسوی دربرگیرندة درگیری گستردة انگشت های اشاره و شست (انگشتان کنترل کننده) و کنترل تعادل شمشیر بوسیلة انگشت های باقی مانده (انگشتان کمکی) می باشد. بستگی به اندازة قسمت مسطح تیغة شمشیر در نزدیکی...

0

فرآیند کارپا در شمشیربازی

برای شروع این بحث ابتدا بایستی بدانیم که کلیة تمرینات کارپای شمشیربازی باید بطور روتین درآید تا بصورت عادت، روان، دلپذیر و ملکه شود. کارپای نادرست باعث می شود که حرکات شمشیرباز خشن و...

0

چند تمرین ابتدایی برای آغاز تمرینات تاکتیکی اپه

چرخة های تاکتیکی شمشیربازی که قبلا در این وبلاگ منتشر شده است، یک نمودار عملی بسیار مفیدی می باشد که می تواند به بازیکنان در درک چگونگی و زمان استفاده از تاکتیک کمک کند....

0

درس انفرادی در شمشیربازی

دستور العمل هایی آمده در مقاله های مربیگری شمشیربازی سطح 3 و 2 عمدتاً بر تدریس در کلاس های گروهی متمرکز بودند. شکی نیست که می توان بیشتر حرکت های اولیة شمشیربازی را زیر...

0

علم تمرین در شمشیربازی – فلسفة مربیگری

در مبحث فلسفة مربیگری مطرح شده در طرح درس تکنیکی شمشیربازی مینی در دورة مربیگری درجه 3، چند فاکتور مهم مرتبط با آموزش شمشیربازی بیان گردید. این فاکتورها که عبارتند از انگیزش، لذت، علاقه،...

0

بینش والدینی از نگاه النا گریشینا مادر سرگی بیدا (نفر اول رنکینگ جهانی اپه)

حتی اگر خودتان هم قهرمان شمشیربازی باشید، اما برای اینکه از عهدة مادر یک شمشیرباز بودن برآیید هنوز هم چیزهای زیادی را باید یاد بگیرید. این چیزی است که ما در مصاحبة اخیرمان با...

0

مربیگری اپه {1}

وزن کل شمشیر اپه نباید کمتر از 770 گرم باشد. حداکثر کل طول شمشیر اپه نباید از 110 سانتی متر و حد اکثر طول تیغه از گارد به بعد نباید بیشتر از 90 سانتی...

0

مربیگری سابر {1}

حد اکثر طول شمشیر 105 سانتی متر و حد اکثر وزن شمشیر 500 گرم می باشد. تیغه باید از فولاد ساخته شده باشد و قطر آن باید شکل مستطیلی داشته باشد. حداکثر طول تیغه...