دسته: استان های فعال

اطلاعات مربوط به هیئت های استانی فعال در شمشیربازی

0

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان خراسان رضوی

هیئت شمشیربازی استان خراسان رضوی تاریخ آغاز فعالیت: 1348 شماره تلفن هیئت: رئیس هیئت: علی یعقوبیان دبیر هیئت: رامین سقا سرشوری نایب رئیس هیئت: فاطمه بیژنی رستگار شهرستان های فعال: مشهد مربیان فعال برحسب...

0

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان خراسان شمالی

هیئت شمشیربازی استان خراسان شمالی تاریخ آغاز فعالیت: ١٣٩٢ شماره تلفن هیئت: ٠٩١٥٥٠٩٣٧٩٢ سرپرست هیئت: جواد نظري دبیر هیئت: مجتبي وحداني نایب رئیس هیئت: الناز احدي مربیان فعال برحسب اسلحه: فلوره: مجيد فرهادي اپه:...

0

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان خراسان جنوبی

هیئت شمشیربازی استان خراسان جنوبی تاریخ آغاز فعالیت: 1385 شماره تلفن هیئت: 09358660918 رئیس هیئت:  مهندس قلاسی مود دبیر هیئت: علی یوسفی نایب رئیس هیئت: الهام صادق پور مربیان فعال برحسب اسلحه: اپه: علی...

2

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان همدان

هیئت شمشیربازی استان همدان تاریخ آغاز فعالیت: 1371 شماره تلفن هیئت: 08138283505 رئیس هیئت: ناصر مرادی    دبیر هیئت: سعید شعبانی راد نایب رئیس هیئت: گلاره زرنگار شهرستان های فعال: همدان، ملایر روسای هیئت...

0

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان مازندران

هیئت شمشیربازی استان مازندران تاریخ آغاز فعالیت: 1353 شماره تلفن هیئت: ۰۹۳۶۴۰۹۷۵۰۵ رئیس هیئت: معین عابدینی شورمستی دبیر هیئت: هدی تسلیمیان نایب رئیس هیئت: سیده منیره موسوی شهرستان های فعال: ساری، قائمشهر، آمل، سوادکوه،...

3

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان آذربایجان شرقی

هیئت شمشیربازی استان آذربایجان شرقی تاریخ آغاز فعالیت: 1353 شماره تلفن هیئت: رئیس هیئت: سیاوش رستگار دبیر هیئت: علیرضا وصالی نایب رئیس هیئت: فاطمه آبسواران شهرستان های فعال: تبریز، مرند و اسکو روسای هیئت...

1

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان هرمزگان

هیئت شمشیربازی استان هرمزگان تاریخ آغاز فعالیت: 1396 شماره های تلفن هیئت: آقایان                 09171686011 09177673548 بانوان 09117336337 رئیس هیئت:  عبدالله حسین پور دبیر هیئت: داوود محمد زاده نایب رئیس هیئت: خدیجه خواجه شهرستان های...

0

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان قم

هیئت شمشیربازی استان قم تاریخ آغاز فعالیت: 1398 شماره تلفن هیئت: 02532902999 رئیس هیئت:  علی قنبری دبیر هیئت: مرتضی سهامی نایب رئیس هیئت: الهام قنبری باشگاه های فعال، شماره تلفن و برنامه های تمرینی:...

0

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان زنجان

هیئت شمشیربازی استان زنجان تاریخ آغاز فعالیت: 1382 شماره تلفن هیئت: 09128423455 رئیس هیئت: حامد افشاری دبیر هیئت: مهدی رضایی نایب رئیس هیئت: نسترن خلخالی شهرستان های فعال: ابهر روسای هیئت های شهرستان ها:...

6

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان اصفهان

هیئت شمشیربازی استان اصفهان تاریخ آغاز فعالیت: 1343 شماره تلفن هیئت: رئیس هیئت:  محسن رنجبر دبیر هیئت: محسن ستاری نایب رئیس هیئت: بهارک مرادی شهرستان های فعال: اصفهان، نجف آباد، کاشان، خمینی شهر روسای...

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان یزد 2

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان یزد

هیئت شمشیربازی استان یزد تاریخ آغاز فعالیت: 1372 شماره تلفن هیئت: ٠٣٥٣٨٢٣٦٧١٠ رئیس هیئت:  دبیر هیئت:  نایب رئیس هیئت:   شهرستان های فعال: اردكان، بافق، میبد مسئولین هیئت های شهرستان ها: اردكان : رييس:...

7

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان آذربایجان غربی

هیئت شمشیربازی استان آذربایجان غربی   تاریخ آغاز فعالیت: 1382   شماره تلفن هیئت: 04432253941   رئیس هیئت: دکتر آیدین رحمانی رضائیه   دبیر هیئت: علی نجف زاده   نایب رئیس هیئت: وحیده رنجبری...

1

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان اردبیل

هیئت شمشیربازی استان اردبیل تاریخ آغاز فعالیت: 1387 شماره تلفن هیئت: 33249899 رئیس هیئت:  هادی صباغی دبیر هیئت: حافظعلی آقاجانی نایب رئیس هیئت: مریم یوسفی شهرستان های فعال: اردبیل، خلخال، نمین، پارس آباد، نیر

1

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان کرمان

هیئت شمشیربازی استان کرمان تاریخ آغاز فعالیت: 1373 شماره تلفن هیئت: ٣٢٧٣٧٣٦٥ رئیس هیئت:  بهزاد بهمنیار دبیر هیئت: احد ایزدی نایب رئیس هیئت: الهه سیف الدینی شهرستان های فعال: کرمان – جیرفت روسای هیئت...

0

آشنایی با هیئت شمشیربازی استان فارس

هیئت شمشیربازی استان فارس تاریخ آغاز فعالیت: 1348 شماره تلفن هیئت: 3629..07116 دبیر هیئت: محمدرضا خیراندیش نایب رئیس هیئت: زهرا طاهری شهرستان های فعال: شیراز، اصطهبان، جهرم، لار روسای هیئت های شهرستان ها: لارستان:...