برچسب: علم تمرین در شمشیربازی

6

درس انفرادی در شمشیربازی

“استاد، آیا من می توانم درس بگیرم؟“ در پشت این سوال، و پاسخ هایی مربوطه، جهانی وجود دارد که افراد کمی از آن آگاه هستند: نه “افراد خارج از شمشیربازی”، نه افراد درگیر و...

0

ملزومات ذاتی ورزش شمشیربازی (6) حرکات تاکتیکی

تاکتیک شمشیربازی یعنی استفادة مناسب از تکنیک های شمشیربازی همراه با دقت در زدن ضربه و عدم امتیازدهی به حریف است. به طور متوسط سه تا پنج سال طول می کشد تا مهارت اصلی...

0

ملزومات ذاتی ورزش شمشیربازی (5) کار با تیغه

کار با تیغه می تواند به بهترین وجه بعنوان حرکات تیغة سلاح تعریف شود که از طریق گرفتن دستة اسلحه و تحت تأثیر انگشتان، مچ دست، بازو و بدن ایجاد می شود. لازم به...

0

ملزومات ذاتی ورزش شمشیربازی (4) کارپا

برای شروع باید دانست که تمام تمرینات کارپای شمشیربازی باید به بصورتی کار شود تا به شکل روان و ظریف اجرا و به طبیعت دوم بازیکن تبدیل شود. عملکرد نامناسب پا، حرکات شمشیرباز را...

0

ملزومات ذاتی ورزش شمشیربازی (3) آمادگی تکنیکی

آماده سازی تکنیکی شامل کارپا و کار با تیغه می شود اما به آنها محدود نمی شود. هر دوی این دو مورد در خدمت حرکات اساسی هستند که می توان آنها را  این گونه...

0

ملزومات ذاتی ورزش شمشیربازی (2) آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی شامل مشارکت در تمرینات هوازی، تمرین های افزایش دهندة قدرت بدنی و فعالیت های تقویت کنندة استقامت مانند دوچرخه سواری، اسکواش، شنا، تنیس، تمرینات با وزنة متوسط و والیبال است. همه این ورزش...

0

ملزومات ذاتی ورزش شمشیربازی (1) آماده سازی ذهنی

آنچه در زیر می آید، بحث مختصری در مورد تکنیک و کاربردهای فنی شمشیربازی است که پس از چهل سال تجربة مربیگری نویسنده، برای مربیگری شمشیربازی موفق ضروری به نظر می رسد. این موضوعات...

0

نگرش ورزشکار به تمرینات، مسابقات و نتایج (2)

در مراحل اولیة آموزش و در سنین بسیار کم – و حتی در میان جوانان – شمشیربازهای نوع “جنگنده” برتری محسوسی دارند. آنها به نتایج اولیه دست می یابند و مدت مدیدی این روند...

0

نگرش ورزشکار به تمرینات، مسابقات و نتایج (1)

در این مقاله نویسنده ماهیت و اهمیت اصل فردی سازی، انسجام تیمی و نقش مربی در ورزش های رقابتی مدرن را مورد بحث قرار می دهد. او همچنین نظر خود را ابراز می دارد...

0

هدایت روند آموزش و تمرین با در نظر گرفتن نتیجة مسابقات و ابعاد شخصیت ورزشکار به عنوان یک مدل

بسیاری از مربیان و دانشمندان ورزش هنوز به ارزش مدل قهرمانی (برگرفته از مشخصات یک قهرمان) اعتقاد دارند. البته در عین حال، دشوار بودن رسیدن به هدف از این طریق اغلب مورد پذیرش نیز...

0

جایگاه کار تصادفی (رندوم) در درس و تمرینات شمشیربازی

شمشیربازی طبیعتاً یک ورزش غیرقابل پیش بینی است. وقتی با کسی پا روی پیست می گذارید، نمی دانید که او چه کاری انجام خواهد داد. در بهترین حالت می توانید انتظار داشته باشید که...

0

هشت نکتة کلیدی موثر در موفقیت برنامه های تمرینی شمشیربازی

به عنوان مربی بدنسازی و عملکردی، این فرصت را داشته ام که با بیش از 100 نفر از شمشیربازها از جمله اعضای تیم های ملی دانشجویان، نوجوانان و بزرگسالان کار کنم. و فعلا در...

0

آمادگی جسمانی شمشیربازی خود را چگونه بهبود بخشیم؟

آمادگی جسمانی در واقع سنجش کارایی شما در انجام کارهای عادی است. تناسب اندام شما در درجة اول تحت تأثیر، ساختار ژنتیکی، و در درجة دوم، عوامل محیطی یعنی استرس، تغذیه، استراحت و غیره...

0

یک طرح درس برای یک اردوی آموزشی فلوره

روز اول تمرین فرا می رسد و همه عصبی هستند. برگزارکنندگان امیدوارند که اردوی جدید موفقیت آمیز باشد. شاگردان نگران آنچه در انتظارشان هست و منتظر هستند ببینند چه چیزهایی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین...

0

شمشیربازی برای مبتدیان – مسیرها و هدف های چهارگانة شمشیربازی

برای تعیین اینکه اتک از کدام مسیر شروع می شود و به کدام مسیر ختم می شود، ابتدا باید تفاوت بین مسیرهای “درونی”، “بیرونی”، “بالایی” و “پایینی” را بدانید. این کار پس از قرار...

0

42 نمای آموزشی اپه (2)

تمرین های درس انفرادی آنچه در زیر می آید تمرینات و دروس متعددی در اسلحة اپه می باشد. داشتن طرح درس مکتوب می تواند به مربی در آماده سازی درس کمک کند و استرس را...

0

42 نمای آموزشی اپه (1)

فراتر از یادگیری بسیاری از مهارت ها و ضربات بکار برده شده در شمشیربازی، به یادگیری نحوة انطباق این حرکت ها با متن مسابقه نیاز داریم. شمشیرباز باید در بکار گیری مهارت های خود...

0

تمپوی اپه (2)

هنگام آموزش اتک به یک شاگرد اپه ایست، باید بر دو مورد تأکید کنید: انتخاب هدف و تمپو (زمان/مسافت) تا آن هدف. همان طور که قبلاً اشاره شد، هدف های دست و پا نزدیک...

0

تمپوی اپه (1)

در شمشیربازی کلاسیک ایتالیا، تمپو را بعنوان حرکات تیغه تعریف می کردند. یک دفاع و یک جواب جداگانه دو تمپو شمرده می شدند – dui tempo – اولی یک حرکت، سپس حرکت بعدی. اگر...

0

دروغ و فریب در شمشیربازی (3)

بسیاری از شمشیربازها از برخی از مناطق هدف خود بهتر از مناطق دیگر محافظت می کنند. شمشیربازی که دفاع درونی بالایی قوی دارد ممکن است دارای دفاع مسیر پایینی نامناسبی باشد. فریب و ردکن...

0

درک تمپو در درس انفرادی (1)

یکی از مهم ترین کارهایی که می توانید هنگام دادن درس به شاگرد، انجام دهید این است که مطمئن شوید شاگرد زمان و مسافت مناسب برای انجام حرکت را درک کرده است. درک رابطة...

0

کارپای مرکب

دشواری آموزش حرکت های آمادگی در این است که آنها شامل کارپای مرکب و ترکیبی پیچیده ای از تکنیک و تاکتیک ها هستند. منظور من از تکنیک، اجرای صحیح مجموعه ای از حرکات فیزیکی...

0

پرپراسیون (آمادگی) چیست؟(1)

“روی پرپراسیون بازیکن سمت چپ، اتک از سمت راست. امتیاز برای بازیکن سمت راست.” وقتی داور می گوید “پرپراسیون”، این به چه معناست؟ پرپراسیون چیست؟ آیا همیشه قبل از اتک، آماده سازی انجام می...

0

هشت ویژگی اصلی یک مربی شمشیربازی بزرگ

مربیان شمشیربازی نه تنها مهارت های شمشیربازی را به فرزندان ما یاد می دهند، بلکه به عنوان شخصیت های مقتدر، الگویی برای فرزندان ما هستند. ما به عنوان والدین باید خواهان چنین استانداردهای رفتاری...

0

استفاده از کارپا در درس های شمشیربازی(ویژة مربیان)

مربیان همیشه کاربا پا را آموزش می دهند. مربیان بطور مداوم در مورد کار با پا صحبت می کنند. مربیان هنگام حضور در مسابقات، نمونه هایی از کارپای خوب را به شاگردان خود نشان...

0

چگونه باید از درس انفرادی شمشیربازی بهره گرفت؟

آلبرت باندور(Bandura)، روانشناس مشهور و بنیانگذار نظریه یادگیری اجتماعی (SLT) اظهار می کند كه مغز ما هنگام یادگیری چهار فرایند میانجی را پشت سر می گذارد: توجه: چگونه شخص در معرض یک رفتار قرار...

0

درس انفرادی در شمشیربازی

دستور العمل هایی آمده در مقاله های مربیگری شمشیربازی سطح 3 و 2 عمدتاً بر تدریس در کلاس های گروهی متمرکز بودند. شکی نیست که می توان بیشتر حرکت های اولیة شمشیربازی را زیر...

0

علم تمرین در شمشیربازی – فلسفة مربیگری

در مبحث فلسفة مربیگری مطرح شده در طرح درس تکنیکی شمشیربازی مینی در دورة مربیگری درجه 3، چند فاکتور مهم مرتبط با آموزش شمشیربازی بیان گردید. این فاکتورها که عبارتند از انگیزش، لذت، علاقه،...

0

پیشرفت تاکتیکی بازی

اکنون می خواهیم دربارة تسلسل تاکتیکی بازی شمشیربازی بپردازیم. بیشتر شمشیربازها این مفاهیم را با پیشرفت درس های انفرادی با مربی و بازی های تمرینی فرا می گیرند، اما اغلب تئوری واقعی رویکرد تاکتیکی...

0

چرخه های تاکتیکی شمشیربازی

پیشرفت منطقی یک زنجیره حرکت شمشیربازی را می توان در چهارچوب چرخه های تاکتیکی کوتاه و بلند توصیف کرد که ذیلا به آنها می پردازیم، اما لطفاً توجه داشته باشید که دو چرخة تاکتیکی اول...

0

7 گام جهت هدف گذاری موثر

الیزابت آثانا تعیین اهداف یکی از رایج ترین ابزارهای آموزش است. هدف می تواند تمرکز بازیکن و تلاش او برای دستیابی به یک کار خاص را سازمان دهی، و همچنین پایداری و انگیزة آموزش...

0

چگونه پس از پایان فصل شمشیربازی با انگیزه تمرین کنیم؟

دورة پس از پایان فصل مسابقات شمشیربازی، هم می تواند نعمت باشد و هم بلا. آن یک نعمت است، زیرا فشار تمرین از بسیاری از جهات متوقف می شود، به طوری که شمشیربازها می...

0

خصوصیات یک مربی خوب

دکتر الان گولدبرگلی قبل از اینکه دربارة ویژگی ها و مجموعه مهارت های مشخص کننده ی یک مربی خوب بحث کنیم، ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که مربیگری حرفة بسیار دشواری است....

0

چگونه می توان خود را به خوبی برای فصل مسابقات آماده کرد!

هر کسی که تا به حال در یک ورزش رقابتی شرکت کرده است می داند که شروع کردن یک فصل جدید کار بسیار سختی است. احساس سردرگمی و دستپاچگی در هنگام شروع طبیعی است....

0

چرا گاهی اوقات عملکرد تمرین شمشیربازها بهتر از مسابقه است!

به عنوان شمشیرباز، ما کارمان تمرین و تمرین و تمرین است. بیشتر وقت ما روی پیست، در کلاس، در اردو، درس گرفتن یا رفتن به مسابقات، صرف می شود. این چیزی است که شمشیربازها...

0

چرا باید قبل از درس انفرادی خود را گرم کرد؟

من خودم این مورد را تا به حال چندین بار دیده ام که یک شمشیرباز تازه کار (گاهی اوقات حتی یک بازیکن با تجربه) با عجله دو دقیقه قبل از شروع درس انفرادی وارد...

0

9 تمرین کنترل نوک با هدف؟

تمرین، درست بر اساس ضرب المثل “کار نیکو کردن از پرکردن است”، باعث کمال می شود. هر چه ورزشکار بیشتر فعالیت کند، قابلیت هایش بهتر می شود. و این یک حقیقت مسلم است. اگر...

0

فلوره را بهتر بازی کنیم

ورزش شمشیربازی هم برای آقایان مناسب است و هم برای بانوان که آنها غالباً می توانند به صورت برابر با هم مبارزه کنند؛ هرچند که این مسئله در مسابقات رسمی و بین المللی که...

0

دسته ی اپه، هفتیری یا فرانسوی؟

ظرافت شمشیربازی توسط افرادی که مدتهاست در آن حضور دارند به طور خودکار حس شده است، اما برای تازه واردها، چه شمشیرباز و چه والدین، اصطلاحات می توانند بسیار نا آشنا باشند. تسلط بر...

0

دلیل پیشرفت متفاوت شمشیربازها علی رغم امکانات یکسان چیست؟

اگر چه مطرح کردن این موضوع می تواند بسیار ناامید کننده باشد، اما دانستن اینکه هر شمشیربازی با سرعت مختص به خودش پیشرفت می کند بسیار مهم است. اگرچه مربی آنها یکی باشد، درس...

0

چرا فرزند شما باید درس انفرادی بگیرد؟

اکثر ورزش ها مانند فوتبال، بسکتبال و والیبال گروهی هستند و بالطبع تمرینات آنها نیز گروهی است. و به ندرت می توانید ورزشی را بیابید که تمرینات آن به صورت رو در رو با...

0

مربی شمشیربازی

مخاطب این نامه همه ی مربیان و سایر افرادی که در عرصه ی حرفه ای مربیگری شمشیربازی کار می کنند، می باشد. کسانی که با آن همه حجم کار سنگین، حق الزحمه ی متناسب...

0

چرا نباید در تمرینات شمشیربازی وقفه ایجاد شود؟

زندگی برای همه ما پر مشغله است و گاهی اوقات احساس می کنیم که بیش از حد گرفتار هستیم. این به ویژه برای بچه های امروزی نیز صدق می کند، که گاهی اوقات با...

0

چندتمرین موثر برای تمرین در خانه

تمرین در باشگاه با کلاس های گوناگون و گرفتن درس انفرادی بهترین راه برای پیشرفت در شمشیربازی است، حال با توجه به اینکه تمرین در خانه مورد سوال بسیاری از نوآموزان است، به چند...

0

آیا درس انفرادی مفید است؟

این سوالی است که والدین همیشه از من می پرسند، اما هیچ جواب کلی که بتواند همه را قانع کند وجود ندارد. پاسخ کوتاه بله است، زیرا درس انفرادی می تواند تفاوت قابل ملاحظه...

0

به مربی خود اعتماد کنید

کلید موفقیت شما به عنوان یک شمشیربازی در انگیزه و کیفیت  آموزش شماست. بله، به همین سادگی است. هرچه آموزش های شما بهتر و سطح انگیزه تان بالاتر باشد، نتایج شما بهتر خواهد بود....