برچسب: درمان آسیب های شمشیربازی

0

درمان آسیب های ورزشی

اکثر ورزشکارانی که دچار آسیب دیدگی ورزشی شده اند با اصطلاح درمانی RICE کاملاً آشنا هستند: استراحت، یخ، فشرده سازی و بالا نگه داشتن عضو. ضمن اینکه روش های درمانی دیگری نیز وجود دارد....

0

اقدامات اولیه در آسیب های حاد شمشیربازی

شمشیربازی ورزشی است که صدمات حاد در آن بسیار نادر است . با این حال ، هنگامی که در حال آموزش یا مسابقه هستید همیشه باید برای آسیب های مچ پا و زانو آماده...

0

از کارافتادگی در شمشیربازی به سبب مصدومیت

آسیب دیدگی نه تنها در شمشیربازی بلکه در همة ورزش ها اجتناب ناپذیر است. وقتی قرار باشد از بدن خود استفاده کنید، بطور حتم برای آن اتفاقاتی رخ می دهد. به طور کلی این...

0

پیشگیری از مصدومیت (2)

 شکست دادن رقیب نامرئی شمشیربازها جیسون راجرز تمرینات قدرتی افراد زیادی برنامة تمرینات قدرتی و بدن سازی را برای بهبود عملکرد مهم می دانند. اما افراد کمتری درک می کنند که این برنامه به...

0

پیشگیری از مصدومیت (1)

 شکست دادن رقیب نامرئی شمشیربازها جیسون راجرز “موضوع نخست من پیشگیری از آسیب دیدگی است.“ این جملة حکیمانه متعلق به جرمی سامرز، عضو سابق 4 دورة تیم ملی سابر و مسئول کمیتة ورزشی پزشکی...