از رویاهای بزرگ تا طلای المپیک – مصاحبه با الکساندر گورباچوک، مربی تیم طلایی اپة آقایان المپیک 2020 – بخش اول

لحظة دریافت طلای اپة المپیک، برای جهانیان، شاید تنها یک لحظه به نظر رسید. اما آن لحظه برای الکساندر گورباچوک، اوج و نتیجة دهه ها تلاش سخت و تعهد به ارائه بهترین ساختار ممکن به ورزشکارانش می باشد. موفقیت در شمشیربازی در این سطح بدون استفاده از طرز فکر مستمر حاصل نمی شود. گورباچوک که اصالتاً اهل اوکراین است، دانش خود را در زمینة شمشیربازی از درک منحصر به فرد خود از رقابت های بین المللی کسب کرده است و آن را طوری به کار گرفت که تیم اپة آقایان ژاپن را به بالاترین قلة شمشیربازی دنیا رساند.

Abbasali Faryabi

مربی شمشیربازی از دانشگاه تربیت بدنی بوداپست مجارستان - رئیس کمیته فنی و مدیر فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2018 عضو کمیته فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2012- عضو کارگروه بازنویسی قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2015 عضو کمیسیون قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2016-

مطالب مرتبط