برچسب: فارس

0

محمدرضا نورایی پور – پیشکسوت استان فارس

نام: محمدرضا      نام فامیل: نورایی پور تاریخ تولد: 21/11/1360 پیشکسوت استان: فارس تحصیلات: کارشناس ارشد حقوق ودکتری مدیریت ورزشی شغل: کارشناس امور حقوقی وکیل تاریخ و محل شروع شمشیربازی: خرداد ماه سال ۱۳۷۲ شیراز