برچسب: درس انفرادی فلوره

6

درس انفرادی در شمشیربازی

“استاد، آیا من می توانم درس بگیرم؟“ در پشت این سوال، و پاسخ هایی مربوطه، جهانی وجود دارد که افراد کمی از آن آگاه هستند: نه “افراد خارج از شمشیربازی”، نه افراد درگیر و...

0

آموزش مهارت های فلوره (2)

همان طور که قبلاً ذکر شد، شانه، بازو و انگشتان شما باید شل باشد، و همچنین دربرابر احتمال های مختلف اتک هوشیار باشید. بسیاری از شمشیربازها قبل از اجرای اتک اولیه بدنشان منقبض می...

0

سیستم آموزشی شمشیربازی مجارستان (فلوره)

در آگوست 1998 در یک اردوی شمشیربازی (ضمن یک برنامة آموزشی مربیگری ویژه) در مجارستان شرکت کردم. در آنجا من با روش آموزش شمشیربازی مجارها آشنا شدم. من این کلاس را بسیار مفید یافتم...

0

مربیگری فلوره {1}

حد اکثر طول کل شمشیر 110 سانتی متر. حد اکثر وزن شمشیر 500 گرم می باشد. حداکثر طول تیغه از گارد تا نوک پوینت 90 سانتی متر می باشد. گارد شمشیر باید از درون...