برچسب: اضطراب زدایی در شمشیربازی

0

چگونه می توانیم عوامل اضطراب زای شمشیربازی را کنترل کنیم

از هیچ کس پنهان نیست که تمرکز یکی از ماده های اصلی سازندة عملکرد خوب یک شمشیرباز است. با این حال، مسابقات شمشیربازی بطور ناخواسته پریشانی های فراوانی را سبب می شود که می...

0

چگونه می توان نا امیدی در حین شمشیربازی را مدیریت کرد!

نوشته ی: دکتر جاستین تازگ یکی از واقعیت های ناخوشایند شمشیربازی این است که شما می توانید همه چیز را به درستی انجام دهید و در عین حال ضربه بخورید. بله درست است، شما...

0

برانگیختگی شعله ور

بسیاری از شمشیربازها به سبب عدم موفقیت در ورزش های دیگر، و عده ای به دلیل علاقه ی واقعی، برخی ممکن است با دیدن یک مسابقه ی آنلاین یا یک بازی هیجان انگیز المپیک،...

0

پنج راه برای کاهش استرس مسابقه

ترجمه ی: عباسعلی فاریابی (30/3/1397) مسابقات به خودی خود تنش زا است، به خصوص رقابت های بزرگی مانند قهرمانی کشور. بچه ها به راحتی اجازه می دهند که کنترل اعصاب خود را از دست...

1

چرا باید در مسابقات شمشیربازی فریاد کشید

چرا باید در مسابقات شمشیربازی فریاد کشید نوشته ی: ایگور چیراشنیا ترجمه: عباسعلی فاریابی اخیرا در یکی از رویدادهای شمشیربازی ولی یک بازیکن جدید نزدم آمد. فرزند او جدیدا این ورزش را آغاز و...