دسته: درس انفرادی

6

درس انفرادی در شمشیربازی

“استاد، آیا من می توانم درس بگیرم؟“ در پشت این سوال، و پاسخ هایی مربوطه، جهانی وجود دارد که افراد کمی از آن آگاه هستند: نه “افراد خارج از شمشیربازی”، نه افراد درگیر و...

0

سیستم آموزشی شمشیربازی مجارستان (فلوره)

در آگوست 1998 در یک اردوی شمشیربازی (ضمن یک برنامة آموزشی مربیگری ویژه) در مجارستان شرکت کردم. در آنجا من با روش آموزش شمشیربازی مجارها آشنا شدم. من این کلاس را بسیار مفید یافتم...

0

درس هایی در سیستم آموزش اپة آلمان (2)

سیستم بک در سطوح گوناگون سازمان یافته است. در کل چهار سطح در این سیستم وجود دارد. در سطح اول و دوم (سطح اول در اینجا ارائه می شود) حرکات فنی اصلی شمشیربازی نشان...

0

یادداشت هایی در مورد سیستم آموزش اپة آلمان (1)

در صورتی که بخواهیم دقیق تر بیان کنیم، باید این مقاله را “یادداشت هایی درباره سیستم اپة بِک” نامید – زیرا این سیستم توسط امیل بک (Emil Beck) مربی بنیانگذارTauberbishofscheim، ایجاد شده است. به...

0

42 نمای آموزشی اپه (2)

تمرین های درس انفرادی آنچه در زیر می آید تمرینات و دروس متعددی در اسلحة اپه می باشد. داشتن طرح درس مکتوب می تواند به مربی در آماده سازی درس کمک کند و استرس را...

0

42 نمای آموزشی اپه (1)

فراتر از یادگیری بسیاری از مهارت ها و ضربات بکار برده شده در شمشیربازی، به یادگیری نحوة انطباق این حرکت ها با متن مسابقه نیاز داریم. شمشیرباز باید در بکار گیری مهارت های خود...

0

درس انفرادی در شمشیربازی

دستور العمل هایی آمده در مقاله های مربیگری شمشیربازی سطح 3 و 2 عمدتاً بر تدریس در کلاس های گروهی متمرکز بودند. شکی نیست که می توان بیشتر حرکت های اولیة شمشیربازی را زیر...

0

آیا درس انفرادی مفید است؟

این سوالی است که والدین همیشه از من می پرسند، اما هیچ جواب کلی که بتواند همه را قانع کند وجود ندارد. پاسخ کوتاه بله است، زیرا درس انفرادی می تواند تفاوت قابل ملاحظه...

0

چرا درس انفرادی شمشیربازی این قدر کوتاه است؟

اخیرا برخی از پدر و مادرهای شمشیربازهای جدید از من پرسیده اند که چرا درس های انفرادی شمشیربازی، برعکس آنچه در فعالیت های دیگر مانند تنیس و پیانو معمول است، به جای یک ساعت...