ویژگی هایی که باشگاه و مربی شمشیربازی باید داشته باشد

با موفقیت های اخیر شمشیربازان ما در صحنه های بین المللی، شور و هیجان و علاقه مندی مجددی به این ورزش در بین جوانان، دانش آموزان و والدین پیدا شده است. بنابراین اگر به امتحان کردن شمشیربازی رقابتی یا حتی به شمشیربازی تفریحی علاقه مند هستید، قبل از شیرجه زدن به داخل این ورزش زیبا باید چند نکته را در نظر داشته باشید. در اینجا به 9 عامل می پردازیم که باید قبل از عضویت در یک باشگاه شمشیربازی یا کار با یک مربی خاص در نظر بگیرید.

Abbasali Faryabi

مربی شمشیربازی از دانشگاه تربیت بدنی بوداپست مجارستان - رئیس کمیته فنی و مدیر فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2018 عضو کمیته فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2012- عضو کارگروه بازنویسی قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2015 عضو کمیسیون قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2016-

مطالب مرتبط